KS003 – Podjazd dla niepelnosprawnych – Mokry Dwor i Tresno